Voor gymnasten van het middelbaar bouwen de trainers verder op de basisvaardigheden geleerd in de lagere school. Met de basis en een groot deel van Gymstars achter de kiezen, is het tijd voor de laatste twee niveaus. In niveau 5&6 leren de kinderen kenmerkende turnbewegingen: overslag, flikflak, salto's, en veel meer. Verder verbreden de trainers de vaardigheden van de kinderen: initiatie van acrobatische gymnastiek, trampoline, Multiskillz & Freerunning worden eveneens aangereikt.