Mensen die het lidgeld betaalden, worden verzekerd door GymFlex. De verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en persoonlijke lichamelijke schade tijdens trainingen en verplaatsingen van en naar activiteiten/trainingen van GymFlex. De verzekering loopt tot het einde van het seizoen, dat wil zeggen tot 30 juni van het lopende seizoen - ook als het lid tijdens het seizoen stopt. Meer informatie over de verzekeringen, polissen en ongevalsformulieren kan je op de site van de gymnastiekfederatie vinden.

Wat doe je bij een ongeval?

 1. De trainer geeft je een ongevalsformulier mee (ook hier te vinden).
 2. Vul het formulier volledig in:
  1. De trainer vult het clubgedeelte in;
  2. Het slachtoffer (of ouders) vult zelf het persoonlijk gedeelte in;
  3. Ga langs een arts, die vult de medische vaststellingen in;
  4. Onderteken het document (2x) en kleef een klever van het ziekenfonds op de juiste plaats.
 3. Stuur het document naar het clubsecretariaat (Lemmensstraat 42, 2800 Mechelen).
 4. De club controleert het formulier stuurt het naar de federatie.
 5. Gymfed kent een dossiernummer toe en handelt het dossier verder af tusssen slachtoffer en de verzekeraar.
 6. Je kunt de status van je dossier volgen op volgende link (indien ingelogd).
 7. Voor je terug naar de turnzaal trekt, zend je nog je genezingsattest naar de federatie.

 

(+32 488 47 08 10 of gymflex.club@gmail.com)