Dank je voor de interesse voor turnclub GymFlex. Wij stellen alles in het werk om de administratie zo aangenaam mogelijk te houden. Op deze pagina vind je alle informatie over inschrijvingen!

 

Inschrijvingsprocedure
Lidgeld
Talententickets
Gezinskorting
Voordelen van lidmaatschap

Verzekering

 

Inschrijvingsprocedure

 • Wanneer? Op elk moment van het hele seizoen !
 • Waar? Thuis achter de computer.
 • Wie? Je doet het volledig zelf! Elke GymFlex-trainer kan je uitleg geven.
 • Hoe? Het inschrijvingsformulier online invullen (vragen kunnen via gymflex.club@gmail.com).
 • Hoeveel? Hieronder vind je een overzicht van de lidgelden.

 

Lidmaatschapsbijdrage voor seizoen 2019-2020

Het lidgeld is als volgt samengesteld:

 • Het vast deelis niet terugvorderbaar en dekt de vaste kosten zoals de aansluitingsvergoeding bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, de verplichte verzekering, licenties en andere administratieve verplichtingen. Indien lid van meerdere groepen, betaal je slechts 1 keer deze vaste bijdrage. Het vast deel is vastgesteld op €42 bij volwassengroepen, €37 bij recreatieve jongerengroepen en €102 voor competitie groepen).
 • Het variabel gedeelte, hangt af van de specifieke groep & discipline volgens het wekelijkse aanbod (zie tabel hieronder). 
 • Mogelijke kortingen (zoals talententickets) zoals in het titeltje hieronder beschreven.

 

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende lidgelden in GymFlex. Voor uitzonderingen, bijvoorbeeld voor trainers, neem je best contact op met de administratie.

 

Lidgeld recreatieve groepen gym, dans & cheerleading

Voor jeugdleden

[ leden geboren vanf 2002 tot 2017 ]

 Aantal uur vanaf 1 sep vanaf 1 dec vanaf 1 mrt
  tot 30 juni tot 30 juni tot 30 juni
1 € 90,0 € 75 € 60,0
1,5 € 116,5 € 94 € 71,5
2 € 143,0 € 113 € 83,0
2,5 € 169,5 € 132 € 94,5
3 € 196,0 € 151 € 106,0
3,5 € 222,5 € 170 € 117,5
4 € 249,0 € 189 € 129,0
4,5 € 275,5 € 208 € 140,5
5 € 302,0 € 227 € 152,0
5,5 € 328,5 € 246 € 163,5
6 € 355,0 € 265 € 175,0

 

Lidgeld recreatieve groepen gym, dans & cheerleading

Voor volwassenen

[ leden geboren tot 2001]

 Aantal uur vanaf 1 sep vanaf 1 dec vanaf 1 mrt
  tot 30 juni tot 30  juni tot 30 juni
1 € 95,0 € 80 € 65
1,5 € 121,5 € 99 € 76,5
2 € 148,0 € 118 € 88
2,5 € 174,5 € 137 € 99,5
3 € 201,0 € 156 € 111,0
3,5 € 227,5 € 175 € 122,5
4 € 254,0 € 194 € 134,0
4,5 € 280,5 € 213 € 145,5
5 € 307,0 € 232 € 157,0
5,5 € 333,5 € 251 € 168,5
6 € 360,0 € 270 € 180,0

Terugbetaling: GymFlex betaalt structureel geen lidgelden terug bij stopzetting van de activiteiten. Indien je na inschrijving en betaling door overmacht moet stoppen met turnen, kun je tot 30 september in overleg met de administratie een deel van je lidgeld terugkrijgen. Het vaste gedeelte kun je alvast nooit recupereren! 

Voor wedstrijdgroepen geldt een hoger tarief: zij betalen een tarief van €102 en een variabel tarief van €53 euro per uur dat de groep per week traint. Zij betalen bij inschrijving €200 voorschot, bij inschrijving krijgen zij een schatting van het totale bedrag, het factuur met het definitieve aantal trainingsuren volgt in september.

 

Talententickets & andere kortingen op het lidgeld

 • Talententickets: voor een totale waarde van 10 tot 50 euro uitgereikt door de stad Mechelen - de persoonlijke codenummers geef je op bij de inschrijving en het systeem brengt de waardes onmiddellijk in mindering. 

 

Wat zijn talententickets? Jongeren tussen 5 en 15 jaar die in Mechelen wonen, krijgen talententickets opgestuurd. Mechelen wil een kinderstad zijn en jong talent extra aansporen. Leden die zulke tickets voor 2019 hebben ontvangen, kunnen die gebruiken om een deel van het lidmaatschap van GymFlex te betalen. De nummers van de talententickets geef je in bij de inschrijving of via deze link (tickets niet afgeven).

 

 • Gezinskorting: vanaf een derde lid van eenzelfde familie wonend op zelfde adres: 30 euro voor het ganse seizoen, 20 euro na instap vanaf 1 december 2016 en 10 euro vanaf 1 maart 2017. GymFlex zal in de maand november de kortingen terugbetalen, als alle leden van het gezin zijn ingeschreven.

 

Lidgeld met korting
 Aantal uur vanaf 1 sep vanaf 1 dec vanaf 1 mrt
  tot 30 juni tot 30  juni tot 30 juni
3e lid uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres
- € -30 € -20 € -10
4e lid uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres
- € -30 € -20 € -10
5e lid uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres
- € -30 € -20 € -10

 

 

Voordelen van lidmaatschap bij GymFlex

 • Je bent lid van een grote, financieel gezonde club, die gekend is en erkend wordt door de diverse instanties zoals federaties, sportdiensten...
 • Tegelijk ben je aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen, een door de Vlaamse Gemeenschap erkende federatie en 3de grootste federatie qua aangesloten leden.
 • Je krijgt met je digitale lidkaart korting op activiteiten die de federatie organiseert. Je lidkaart kun je hier downloaden, informatie vind je hier. Je hebt deze bijvoorbeeld nodig om korting te krijgen bij toegang tot GymFed-wedstrijden.
 • Jouw gegevens zijn in veilige handen, GymFlex treedt op als goede huisvader, meer informatie.
 • Je bent verzekerd tijdens de activiteiten van de club tegen mogelijke ongevallen tot eind juni van het seizoen. Ook uitstapjes en verplaatsingen van en naar de oefenzaal zijn inbegrepen. Alle informatie over de verzekeringen, polissen en ongevalsformulieren kan je op de site van de gymnastiekfederatie vinden.
 • Je krijgt tijdens schoolweken les op een kwalitatieve en motorisch verantwoorde wijze, onder begeleiding van bekwame trainers.
 • Je krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan manifestaties (mee) georganiseerd door de club.
 • Na geregelde en gestructureerde selectie krijg je de mogelijkheid om door te groeien en aan competitiesport te doen. Als wedstrijdlid gymnastiek neem je deel aan provinciale wedstrijden. Via selectie kun je verder gaan naar Vlaamse- en Belgische kampioenschappen, sommigen zelfs internationale wedstrijden. Meer informatie over selecties.
 • Doorgedreven en gestructureerde trainingen na selecties geven je de mogelijkheid om regelmatieg aan internationale wedstrijden en demonstraties deel te nemen.
 • “ More than gym ”, het tijdschrift van de GymnastiekFederatie Vlaanderen verschijnt vier keer per jaar digitaal. De meest recente versie is beschikbaar op https://www.morethangym.be/.