Dank je voor de interesse voor turnclub GymFlex. Wij stellen alles in het werk om de administratie zo aangenaam mogelijk te houden. Op deze pagina vind je alle informatie over inschrijvingen!

 

Inschrijvingsprocedure
Lidgeld
Talententickets
Gezinskorting
Voordelen van lidmaatschap

Verzekering

 

Inschrijvingsprocedure

 • Wanneer? Op elk moment van het hele seizoen !
 • Waar? Thuis achter de computer.
 • Wie? Je doet het volledig zelf! Elke GymFlex-trainer kan je informatie geven.
 • Hoe? Het inschrijvingsformulier online invullen (vragen kunnen via gymflex.club@gmail.com).
 • Hoeveel? Hieronder vind je een overzicht van de lidgelden.

 

Hier kun je inschrijven voor het seizoen 2018-2019.

 

Lidmaatschapsbijdrage voor seizoen 2018-2019

Het lidgeld is als volgt samengesteld:

 • Het vast deelis niet terugvorderbaar en dekt de vaste kosten zoals de aansluitingsvergoeding bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, de verplichte verzekering, licenties en andere administratieve verplichtingen. Indien lid van meerdere groepen, betaal je slechts 1 keer deze vaste bijdrage. Het vast deel is vastgesteld op €40 bij volwassengroepen, €35 bij recreatieve jongerengroepen en €100 voor competitie groepen).
 • Variabel gedeelte, hangt af van de specifieke groep & discipline volgens het wekelijkse aanbod (zie tabel hieronder). Dit gedeelte is niet opdeelbaar indien er twee of meerdere trainingen per week zijn voorzien in het aanbod. 
 • Mogelijke kortingen (zoals talententickets) zoals in het titeltje hieronder beschreven.
 • Ondeelbaarheid: het lidgeld per recreatieve groep staat vast en hangt af van het wekelijkse aanbod voor die groep. (*) 

 

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende lidgelden in GymFlex. Voor uitzonderingen, bijvoorbeeld voor trainers, neem je best contact op met de administratie.

 

Lidgeld recreatieve groepen gym, dans & cheerleading

Voor jeugdgroepen

[ Kleuters, pupillen, benjamins, miniemen, beloften junioren
Selectie 1&2, Oriëntatiegroep, acring, buitengewoon sportief, hiphop 1&2, cheerleading kids & junioren (*) ]

 Aantal uur vanaf 1 sep vanaf 1 dec vanaf 1 mrt
  tot 30 juni tot 30 juni tot 30 juni
1 € 85 € 70,0 € 55
1,5 € 110 € 87,5 € 65
2 € 135 €105,0 € 75
2,5 € 160 € 122,5 € 85
3 € 185 € 140,0 € 95
3,5 € 210 € 157,5 € 105
4 € 235 € 175,0 € 115
4,5 € 260 € 192,5 € 125
5 € 285 € 210,0 € 135
5,5 € 310 € 227,5 € 145
6 € 335 € 245,0 € 155

 

Lidgeld recreatieve groepen gym, dans & cheerleading

Voor volwassengroepen

[ Recrea 1&2, fysical team, heren in waver, dames gymnastiek, dames actief, conditiegymnastiek, hiphop3, dans volwassenen, aerobic, cheerleading seniors (*) ]

 Aantal uur vanaf 1 sep vanaf 1 dec vanaf 1 mrt
  tot 30 juni tot 30  juni tot 30 juni
1 € 90 € 75,0 € 60
1,5 € 115 € 92,5 € 70
2 € 140 € 110,0 € 80
2,5 € 165 € 127,5 € 90
3 € 190 € 145,0 € 100
3,5 € 215 € 162,5 € 110
4 € 240 € 180,0 € 120
4,5 € 265 € 197,5 € 130
5 € 290 € 215,0 € 140
5,5 € 315 € 232,5 € 150
6 € 340 € 250,0 € 160

Terugbetaling: GymFlex betaalt structureel geen lidgelden terug bij stopzetting van de activiteiten. Indien je na inschrijving en betaling door overmacht moet stoppen met turnen, kun je tot 30 september in overleg met de administratie een deel van je lidgeld terugkrijgen. Het vaste gedeelte kun je alvast nooit recupereren! 

Voor wedstrijdgroepen geldt een hoger tarief: zij betalen een tarief van €100 en een variabel tarief van €50 euro per uur dat de groep per week traint. Zij betalen bij inschrijving €200 voorschot, het factuur met het definitieve aantal trainingsuren volgt in september.

 

Talententickets & andere kortingen op het lidgeld

 • Talententickets: 10 tot 50 euro uitgereikt door de stad Mechelen - opgave van de persoonlijke codenummers op bij de inschrijving. 

 

Wat zijn talententickets? Jongeren tussen 5 en 15 jaar die in Mechelen wonen, krijgen talententickets opgestuurd. Mechelen wil een kinderstad zijn en jong talent extra aansporen. Leden die zulke tickets voor 2018 hebben ontvangen, kunnen die gebruiken om een deel van het lidmaatschap van GymFlex te betalen. De nummers van de talententickets geef je in bij de inschrijving of via deze link (tickets niet afgeven).

 

 • Gezinskorting: vanaf een derde lid van eenzelfde familie wonend op zelfde adres: 30 euro voor het ganse seizoen, 20 euro na instap vanaf 1 december 2016 en 10 euro vanaf 1 maart 2017. 

 

Lidgeld met korting
 Aantal uur vanaf 1 sep vanaf 1 dec vanaf 1 mrt
  tot 30 juni tot 30  juni tot 30 juni
3e lid uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres
- € -30 € -20 € -10
4e lid uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres
- € -30 € -20 € -10
5e lid uit hetzelfde gezin op hetzelfde adres
- € -30 € -20 € -10

 

 

Voordelen van lidmaatschap bij GymFlex

 • Je bent lid van een grote, financieel gezonde club, die gekend is en erkend wordt door de diverse instanties (federaties, sportdiensten...).
 • Tegelijk ben je aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen, een door de Vlaamse Gemeenschap erkende federatie en 3de grootste federatie qua aangesloten leden.
 • Je krijgt met je lidkaart korting op activiteiten die de federatie organiseert. Je lidkaart kun je downloaden.
 • Jouw gegevens zijn in veilige handen, GymFlex treedt op als goede huisvader, meer informatie.
 • Je bent verzekerd tijdens de activiteiten van de club tegen mogelijke ongevallen tot eind juni van het seizoen. Ook bij uitstapjes en verplaatsingen van en naar de oefenzaal zijn inbegrepen. Alle informatie over de verzekeringen, polissen en ongevalsformulieren kan je op de site van de gymnastiekfederatie vinden.
 • Je krijgt tijdens schoolweken les op een kwalitatief en motorisch verantwoorde wijze, onder begeleiding van bekwame trainers.
 • Je krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan manifestaties (mee) georganiseerd door de club.
 • Na geregelde en gestructureerde selectie krijg je de mogelijkheid om door te groeien en aan competitiesport te doen. Als wedstrijdlid gymnastiek neem je deel aan provinciale wedstrijden. Via selectie kun je verder gaan naar Vlaamse- en Belgische kampioenschappen.
 • Doorgedreven en gestructureerde trainingen na selecties geven je de mogelijkheid om regelmatieg aan internationale wedstrijden en demonstraties deel te nemen.
 • “ More than gym ”, het tijdschrift van de GymnastiekFederatie Vlaanderen verschijnt vier keer per jaar digitaal. De meest recente versie is beschikbaar op https://www.morethangym.be/.